We helpen werkgevers die willen investeren in een goed sociaal klimaat.
Klik op een vraag en vind het antwoord onderaan

FAQ

Wetteksten en reglementen zullen geen indruk maken. Wat wel werkt zijn afspraken.  

Zo’n afspraak kan men opbouwen in opeenvolgende stappen:

 1. Aankondigen dat de informatie die volgt confidentieel is.
 2. Uitleggen dat de confidentialiteit de voorwaarde is om in een vroeg stadium betrokken te zijn bij verandering.
 3. De redenen van de confidentialiteit uitleggen (de mogelijke schade bij verspreiding).
 4. Opsomming van de mensen die de informatie krijgen of gekregen hebben.
 5. De duur van de confidentialiteit meedelen.
 6. De soort van informatie zo precies en duidelijk omschrijven zonder nog de informatie zelf prijs te geven.
 7. De instemming vaststellen.
 8. De informatie delen
 9. De vertrouwelijkheid nogmaals laten bevestigen en het vertrouwen herhalen.

Alleen de vakbondsafgevaardigde kan een werknemer bijstaan. Een werknemersafgevaardigde in de OR of CPBW die niet tezelfdertijd lid is van de syndicale delegatie heeft dat recht niet.

Er zijn meerdere redenen waarom dit niet kan. In de eerste plaats moeten individuele problemen eerst via de hiërarchie opgelost worden. Pas als dit niet lukt kan de persoon zich laten bijstaan (dit is niet zich laten vertegenwoordigen) door zijn vakbondsafgevaardigde (in het enkelvoud). En als het conflict aanhoudt kan de vakbondsafvaardiging het probleem aankaarten bij de werkgever. Het staat zo geschreven in de teksten over de vakbondsafvaardiging. Kortom, er is een procedure om conflicten op te lossen die niet toelaten dat men een stadium over slaat.

3.500.000 Belgen zijn aangesloten bij een vakbond. 55% van de mensen die werken zijn gesyndikeerd. Alleen de Scandinavische landen kennen een hogere syndicalisatiegraad. Naast de werkenden zijn er ook studenten, werklozen, (brug)gepensioneerden en invaliden lid. Tussen de syndicalisatiegraad en de mobilisatiegraad (stakingsbereidheid) is er geen verband. Frankrijk, bv. is gekend voor zijn vele stakingen terwijl er minder dan 10% van de werkenden lid zijn van een vakbond. In Zweden ligt de syndicalisatiegraad hoger dan in België maar dat land kent zeer weinig stakingen.

Onrechtvaardigheid, zonder twijfel. Volgens onderzoek is driekwart van de stakingen ingegeven door een onbillijkheidsgevoel. Volgens Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman weegt onrechtvaardigheid bovendien ook op de productiviteit.

Ofwel levert het sociaal overleg toegevoegde waarde voor de organisatie en de medewerkers ofwel is het een blok aan het been. Het hangt af van drie elementen:

 • Het wederzijds respect (de attitude)
 • De focus op de toekomst (de inhoud)
 • De ernst waarmee de partijen naar elkaar luisteren en rekening houden met de diverse belangen (het proces)

Een goede onderhandeling hangt af van zeven factoren 

 • de optie om in team te werken,
 • de discipline om zich voor te bereiden,
 • de bereidheid om te luisteren,
 • de vaardigheid om te overtuigen
 • de aversie voor ideologische discussies
 • de attitude van de win-win of de wil om een compromis te sluiten,
 • de alertheid om te beslissen en te besluiten.

Zeker. Een lange lijst varia wijst eigenlijk op een gebrekkige voorbereiding van de vergadering. Of op de tactiek om de andere partij te verrassen. In beide gevallen is het weinig professioneel. Elke deelnemer moet de kans krijgen elk punt voor te bereiden zodat de vergadering snel en efficiënt verloopt. Dat is de bedoeling van een zorgvuldig samengestelde en gedocumenteerde agenda. Komen er dan toch varia ter sprake, dan kan de voorzitter van de OR of CPBW die punten agenderen voor de volgende vergadering.