We helpen werkgevers die willen investeren in een goed sociaal klimaat.

Onze opleidingen: Social Dialogue Academy

Alle in-house opleidingen zijn gemoduleerd in functie van de sectorale bepalingen, de afspraken op ondernemingsniveau en de doelgroepen die u bepaalt (directie, HR-medewerkers, werkgeversvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of comité voor preventie en bescherming op het werk, kaderleden, direct leidinggevenden).

Een greep uit het aanbod:

 •     Basisopleiding arbeidsverhoudingen
 •     Overzicht van het sociaal landschap
 •     De werking van de overlegorganen
 •     De voorbereiding van sociale onderhandelingen
 •     De staking ontrafeld en de aanpak van crisismanagement
 •     Het sociaal overleg voor de preventieadviseurs
 •     De redactie van een cao
 •     Hoe omgaan met syndicale weerstand op de werkvloer
 •     De syndicale faciliteiten
 •     Onderhandelingsvaardigheden
 •     …
Regelmatig organiseren we ook open opleidingen.  U kan dit jaar inschrijven voor:
Hierbij vindt u ook deze opleidingen in een overzichtelijk document.