Maatwerk voor een goed sociaal klimaat in uw onderneming.

Previous Frame Next Frame
 • Uw noden

  Het sociaal klimaat in uw onderneming kan beter. Uw communicatiepogingen lopen slecht af. U vreest een sociaal conflict. De onderhandelingen verlopen niet naar wens. Het sociaal klimaat brengt investeringsplannen in het gedrang. Het dagelijks sociaal overleg is gebaseerd op het conflictmodel….

  Ik zoek een oplossing Model 1
 • Communicatie

  U stelt vast dat u de communicatie betreffende de arbeidsverhoudingen niet onder controle heeft. Zij lijkt u zeer eenzijdig. U heeft problemen met uw « employers brand » bij de werknemers.

  Ik zoek een oplossing Model 1
 • Sociaal conflict

  Het overleg verloopt volgens het conflictmodel en is een rem voor goede business. Een staking of een stakingsdreiging stoort uw onderneming. U zoekt een oplossing op korte termijn. U wenst ook een duurzame oplossing.

  Ik zoek een oplossing Model 2
 • Sociale onderhandelingen

  De manier van onderhandelen van de sociale partners verwondert u. Misschien vindt u die zelfs ergerlijk. U zoekt een « spearing partner » om uw aanpak aan te passen. Beter, u wenst zich voor te bereiden, goed op voorhand. Dat vraagt kennis van de context, attitudes en vaardigheden, strategisch denken, …

  Ik zoek een oplossing Model 3
 • Verandering

  U maakt de plannen klaar om uw ondernemingen aan te passen en te veranderen volgens uw inzichten in de toekomst. U beheerst de technieken van « change management » en wenst te anticiperen op de reactie van de vakbonden.

  Ik zoek een oplossing Model 3
 • Ondernemingsoverleg

  De vergaderingen van de ondernemingsraad en met de vakbondsafvaardiging verlopen niet zoals u wenst. U bent misschien zelfs ontgoocheld. Want u zoekt meer medewerking in plaats van oppositie die u niet begrijpt. U wenst samen met de vakbonden de echte problemen van de onderneming en van de mensen op de werkvloer aanpakken.

  Ik zoek een oplossing Model 1
It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.
Henry Ford