We helpen werkgevers die willen investeren in een goed sociaal klimaat.

Begeleiding van het ondernemingsoverleg

Hoe moet de werkgever omgaan met vakbonden? De werking van de OR en CPBW heeft vele facetten net zoals het overleg met de vakbondsafvaardiging. De naleving van de reglementering is natuurlijk de basis. Maar belangrijker nog is de strategische optie: beschouwen wij het overleg als een rem op de dynamiek van onze organisatie? Of als een kans om draagvlak te scheppen voor de voortdurende verandering? In het laatste geval kunnen wij samen met de klant kijken hoe we de werking van de overlegorganen op een hoger niveau kunnen tillen. Dat gaat van:

  • de bewaking van de processen
  • de naleving van de bevoegdheden
  • de beheersing van de agenda
  • tot de kwaliteit van de vergaderingen zelf